Сканиране на диапозитиви и негативни ленти

Предлагаме ви професионално сканиране на диапозитиви и негативи - отделни кадри или цели ленти. Полученото цифрово изображение е с висока резолюция, в подходящ или указан от вас тип на файл. От обработения кадър можете да направите снимки с различните възможни размери във всяко цифрово фотографско студио.

Услугата ни включва:

   сканиране на диапозитив с резолюция 1200 dpi или по-висока;

   обръщане на негатив в диапозитив;

   дигитално подобряване на качеството;

Допълнителна платена услуга:

   компютърно изчистване на прашинки (т.е. основни недостатъци, като за детайлно изчистване договаряме с вас конкретните изисквания, параметри и цени);

Възстановете и съхранете в цифров вид важните си архивни материали на диапозитивни и негативни филми.

expand_less